Emprenedors Revista

Abellaires Empordanesos – Salvem les abelles!

Marc R. Arumí, abellaire amb anys d’experiència, és molt conscient de que les abelles estan en perill i que cada cop n’hi ha menys. Fa 30 anys un rusc donava 20 kg de mel l’any i avui només en dóna 15. Això és degut als insecticides, al canvi climàtic, a nous paràsits, com la varroa, i a predadors, com la vespa asiàtica, que n’amenacen la seva supervivència.
La població ha minvat molt i si no es protegeixen ens podem quedar sense. “Les abelles -ens comenta en Marc- juntament amb altres agents pol·linitzadors, són imprescindibles per al bon funcionament de l’ecosistema. Si aquestes espècies es veuen amenaçades, tot l’ecosistema es veu greument afectat. S’ha de tenir en compte que el treball de pol·linització que realitzen les abelles està valorat en 3.000 milions d’euros l’any.” En Marc també és partidari de fer tractaments ecològics utilitzant productes com el timol. “L’eficàcia no és tan gran, però les abelles s’acostumen a defendre’s i a ran de generacions es fan fortes contra el paràsit“.

Abellaires Empordanesos
Garriguella
Tel. 972 530 193
www.abellaires.com