Cultura Museus

Museu Memorial de l’Exili

La Jonquera - Major, 43 - 972 556 533

El Museu Memorial de l’Exili (MUME) és un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica.
És un centre d’interpretació que recorda els exilis provocats per la Guerra Civil d’Espanya i de Catalunya. Sobretot l’exili dels vençuts en aquella contesa indissolublement lligada amb l’Europa de l’ascens dels totalitarismes i que fou el preludi de la Segona Guerra Mundial. Molts dels homes i dones exiliats el 1939 van continuar lluitant per la llibertat des de les files de la resistència francesa i també des d’altres fronts de guerra de l’Europa ocupada pel feixisme, però un quants milers van ser enviats als camps de concentració nazis en un viatge que, per a la majoria, va ser només d’anada. D’altres van retornar, de grat o per força, a l’Espanya de Franco on van patir persecució, presó, mort i, tots ells, la tortura del silenci imposat, de l’exili interior. Una gran part va haver de buscar asil a milers de quilòmetres, en terres europees, americanes o africanes.

Situat al mateix pas fronterer per on van fugir la major part dels exiliats, el MUME compagina les funcions museístiques, a través de les exposicions permanent i temporals, amb les de recerca històrica i de difusió pedagògica. Sempre amb una mirada ampla que vincula el passat amb el present, perquè els conflictes que provoquen exilis han estat una constant en la història del segle XX i segueixen essent-ho fins al dia d’avui.

La temàtica de l’exposició permanent està dedicada a l’exili republicà.
Programació 2019
09/02 a 01/09 A nation in retreat. La retiradavista per les agències fotogràfiques internacionals.
15/06 a 13/10 Art i memòria – Mim Juncà
07/09 a 03/11 Genocide Project d’EduardoGómez Ballesteros.
19/10 a 02/02 Art i memòria – Àlex Nogué.
09/11 a 02/02 (In)refugis de Marco Noris.

www.musuexili.cat