Compres Decoració Productes de l'Empordà

Gla Empordà

La Bisbal d'Empordà - de l'Aigüeta, 2 - 872 210 322

Artesania de qualitat, Km0, lloguer mobiliari, decoració i
esdeveniments d’estil empordanès. Apropa l’artesà als
professionals que busquen sostenibilitat i autenticitat.

www.glaemporda.com